wtorek, 29 czerwca 2010

Małżeństwo - jedna z antagonistycznych interakcji międzypopulacyjnych, w której dwa osobniki tego samego gatunku, zazwyczaj o podobnych wymaganiach uczuciowych, społecznych, środowiskowych, dążą do osiągnięcia tej samej niszy ekologicznej, poziomu zadowolenia i samorealizacji. W trakcie współżycia obojga organizmów, dochodzi do rywalizacji, często na tle fizycznym i emocjonalnym. Interakcja ta redukuje zadowolenie z zaistniałego współżycia proporcjonalnie do czasu jej trwania. Interakcja ta, z upływem czasu może doprowadzić do zastąpienia jednej populacji drugą i zajęcia innej niszy ekologicznej (w mniejszości przypadków) lub do pozostania w interakcji przy obopólnym odnoszeniu szkód. Szczególnie silnie proces ten zachodzi dla gatunków słabo ze sobą spokrewnionych, o różnych wymaganiach, zajmujących w naturalny sposób odmienne nisze. Zjawisko zachodzenia interakcji, mimo odnoszenia obopólnych szkód nadal występuje w przyrodzie i nazwane jest zasadą Lotky –Voltery, od nazwiska szwedzkiej biolożki, która jako pierwsza potwierdziła tę zasadę własnym doświadczeniem.

Małżeństwo jest jedynym z mechanizmów doboru naturalnego oraz współistnienia, w teorii ewolucji Darwina. Zależność ta, występuje w przyrodzie często, jest szkodliwa dla obojga organizmów oraz nie powinna występować.

Interakcja ta może występować w dwóch formach:
-bezpośredniej, (populacje wzajemnie szkodzą sobie ograniczając możliwość rozwoju, wraz z wyrządzaniem szkód potomkom oraz innym organizmom żyjącym w ich otoczeniu)
-pośredniej, (populacje wzajemnie szkodzą sobie, bez oddziaływania na osobniki trzecie)

Joanna i Krzysztof
w związku od 4 lata
Mirosława i Mirosław
w związku od 25 latMałgorzata i Janusz
w związku od 13 latTeresa i Ryszard
w związku od 32 lat

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz